За нас

За нас – изхвърляне на стари мебели

Може да разчитате на нас за извозването на старите мебели. Наша мисия и цел е рециклирането! За един по-чист град, без изхвърлени мебели до контейнерите!

Нашите момчета са специалисти по демонтаж, изнасяне, и извозване на които може да се доверите.

Момчетата идват със собствен транспорт и са подготвени с инструменти, чували, маски, ръкавици и калцуни. Използваме регламентирани депа за отпадъци.

Всички битови отпадъци, стари мебели, растителни или строителни отпадъци се извозват на съответните депо за депониране или преработване на такъв вид отпадък.

В цените са включени, демонтаж, изнасяне и извозване.

Подава се заявка за посещение на адрес по график с утвърден ценоразпис.

Call Now Button